page view image

4. Open House at the Manor // Åpent slott - 2022

EVENT INFORMATION
event image

English // Norwegian

Open House at the Manor House from 1665! 

For packages with and without accommodation, see: https://www.baroniet.no/en/rosendal-festival/tickets/

Tickets will be sent by text and email. Upon arrival, show the ticket with QR-code from your phone, or printed on paper If you prefer that. Sold tickets are not refunded.


//


Åpent hus på Slottet frå 1665!

For pakker med og uten overnatting, se:  https://www.baroniet.no/rosendal-festival/tickets/

Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.baroniet
baronietrosendal
rosendal
rosendalchambermusicfestival
rosendalfestival
rosendalkammermusikkfestival
beethoven
rcmf2022

Waiver

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.