page view image

13. Konsert // Concert

Lørdag 10. august // Saturday 10. August

Informasjon
event image
 • Franz Liszt: Consolations nr. 2, 3, & 6
  Leif Ove Andsnes (piano)

 • Franz Liszt: Elegi nr.1, S.130b
  Tanja Tetzlaff (cello), Zlata Chochieva (piano)

 • Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth (Elegi), S.382
  Florian Donderer (fiolin), Leif Ove Andsnes (piano)

 • Franz Liszt: Romance oubliée, S.132
  Antoine Tamestit (bratsj), Leif Ove Andsnes (piano)

 • Johann Sebastian Bach / Franz Liszt: Fantasy and Fugue, S.463
  Zlata Chochieva (piano)


Norwegian // English 


Konsert:

Klikk her for pakkar med og utan overnatting 

Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.


//


Concert:

Click here for packages with and without accommodation

Tickets will be sent by text and email. Upon arrival, show the ticket with QR-code from your phone, or printed on paper If you prefer that. Purchased tickets are not refunded.


baroniet baronietrosendal rosendal chambermusic kammermusikkfestival kammermusikk chambermusicfestival rosendalchambermusicfestival rosendalfestival rosendalkammermusikkfestival leifoveandsnes barony rkmf2024 rcmf2024 rkmf rcmf

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.