page view image

18. Konsert // Concert

Søndag 11. august // Sunday 11. August

Informasjon
event image


 • Ragnhild Gudbrandsen leser dikt av Jon Fosse, Paul Antschel, Remi Kanazi, Gunvor Hofmo og Arnhild Eidslott
  Ragnhild Gudbrandsen

 • J. S. Bach/Kurtág: Koralpreludium: Aus tiefer not schrei ich zu dir, BWV 687
  Zlata Chochieva (piano), Leif Ove Andsnes (piano)

 • László Weiner: Adagio fra serenade for stryketrio
  Florian Donderer (fiolin), Antoine Tamestit (bratsj), Tanja Tetzlaff (cello)

 • Ruth Wilhelmine Meyer: Trinity
  Ruth Wilhelmine Meyer (stemme), Det Norske Solistkor, Grete Pedersen (dirigent)

 • György Kurtág: In nomine - all'ongharese
  Florian Donderer (fiolin)

 • J. S. Bach/Bartók: Lento fra triosonate i G-dur, BWV 530
  Zlata Chochieva (piano)

 • J. S. Bach/Rachmaninov: Prelude fra partita for solofiolin i E-dur BWV 1006
  Zlata Chochieva (piano)

 • PAUSE

 • Franz Liszt: Via Crucis, S.53
  Det Norske Solistkor, Grete Pedersen (dirigent), Leif Ove Andsnes (piano)

Norwegian // English 


Konsert:

Klikk her for pakkar med og utan overnatting 

Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.


//


Concert:

Click here for packages with and without accommodation

Tickets will be sent by text and email. Upon arrival, show the ticket with QR-code from your phone, or printed on paper If you prefer that. Purchased tickets are not refunded.


baroniet baronietrosendal rosendal chambermusic kammermusikkfestival kammermusikk chambermusicfestival rosendalchambermusicfestival rosendalfestival rosendalkammermusikkfestival leifoveandsnes barony rkmf2024 rcmf2024 rkmf rcmf

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.