page view image

3. Concert in The Great Hall // Konsert i Riddersalen - 2022

Arrangementsinformasjon
event image

English // Norwegian

Concert in The Great Hall!

Includes 2. Pre-concert lecture by Gunilla Süssmann (in Norwegian) from 10.15 - 10.45.

For packages with and without accommodation, see: https://www.baroniet.no/en/rosendal-festival/tickets/

Tickets will be sent by text and email. Upon arrival, show the ticket with QR-code from your phone, or printed on paper If you prefer that.


//


Konsert i Riddersalen!

Inkluderer 2. Konsertintroduksjon ved Gunilla Süssmann (på norsk) fra 10.15 - 10.45.

For pakker med og uten overnatting, se:  https://www.baroniet.no/rosendal-festival/tickets/

Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.baroniet
baronietrosendal
rosendal
chambermusic
kammermusikkfestival
kammermusikk
chambermusicfestival
rosendalchambermusicfestival
rosendalfestival
rosendalkammermusikkfestival
leifoveandsnes
riddersalen
thegreathall
barony
rcmf
beethoven
beethoven252
rcmf2022

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.