page view image

5. Konsert i Kvinnherad Kyrkje - Concert in Kvinnherad Church - 2023

Bestill
event image

Norwegian // English 


Konsert i Kvinnherad kyrkje!

Merk at setekartet er det samme som for Riddersalen (pga. tekniske årsaker), men som bildet over viser er det en midtgang og ingen seperasjon ved kantsetene som i Riddersalen. Ver oppmerksom på at endringer i forhold til setekart kan oppstå. 

For pakker med og uten overnatting, se:  https://www.baroniet.no/rosendal-festival/pakker/

Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.


//


Concert in Kvinnherad Church!

Please note that the seating chart is the same as for The Great Hall (for technical reasons), but as seen in the photo above, there is a centre aisle and the edge seats are not separate as in The Great Hall. Be aware that slight differences in seating might occur.

For packages with and without accommodation, see: https://www.baroniet.no/en/rosendal-festival/pakker/

Tickets will be sent by text and email. Upon arrival, show the ticket with QR-code from your phone, or printed on paper If you prefer that.


baroniet baronietrosendal rosendal chambermusic kammermusikkfestival kammermusikk chambermusicfestival rosendalchambermusicfestival rosendalfestival rosendalkammermusikkfestival leifoveandsnes riddersalen thegreathall barony rcmf rkmf rkmf2023 rcmf2023 brahms

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.