page view image

6. Konsert i Riddersalen // Concert in The Great Hall - 2023

Bestill
event image

Norwegian // English 


Konsert i Riddersalen!

Inkluderer foredrag med Gunnar Danbolt (på norsk) fra 10.00 på samfunnshuset

For pakker med og uten overnatting, se:  https://www.baroniet.no/rosendal-festival/pakker/

Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.


//


Concert in The Great Hall!

Includes lecture with Gunnar Danbolt (in Norwegian) from 10.00 at the Community Center.

For packages with and without accommodation, see: https://www.baroniet.no/en/rosendal-festival/tickets/

Tickets will be sent by text and email. Upon arrival, show the ticket with QR-code from your phone, or printed on paper If you prefer that. Sold tickets are not refunded.


baroniet baronietrosendal rosendal chambermusic kammermusikkfestival kammermusikk chambermusicfestival rosendalchambermusicfestival rosendalfestival rosendalkammermusikkfestival leifoveandsnes riddersalen thegreathall barony rcmf rkmf rkmf2023 rcmf2023 brahms

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.