Årskort sesongen 2020

Arrangementsinformasjon

Årskort sesongen 2020


Årets sesong er sterkt prega av situasjonen vi alle er i. Det vert likevel open hage, besøkssenter og enkel servering i Hagecaféen. Sjå meir informasjon om opningstider nederst.

Årskort inkluderer gratis inngang til Rosendal Have og Besøkssenteret/Riddersalen gjennom heile sesongen. Årskort for familie dekker to foreldre og barn under 18 år, eller to besteforeldre og barnebarn under 18 år. 

Årskort blir tilsendt på epost. QR-koden i eposten visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde årskort vert ikkje refunderte.

Hjarteleg velkommen!


Opningstider sesongen 2020


30.mai – 4. juli:

Rosendal Have 10.00 – 17.00
– Renessansehage fra 1666
– Romantisk landskapspark fra 1830-1896
– Kjøken- og urtehagen

Riddersalen / Besøkssenteret 10.00 – 17.00
– Salg av is og brus
– Digital utstilling
– Informasjonsfilm om Baroniet Rosendal si historie (kan bli noko forsinka pga. problem med teknikken)


5. juli – 9. august:

Rosendal Have 10.00 – 17.00
– Renessansehage fra 1666
– Romantisk landskapspark fra 1830-1896
– Kjøken- og urtehagen

Hagecaféen i Kjøken & Urtehagen 11.00 – 17.00
– Forfriskningar og lettare servering

Riddersalen / Besøkssenteret 10.00 – 17.00
– Salg av is og brus
– Digital omvisning i rom og saler på Slottet fra 1665 vises i Riddersalen/Besøkssenteret
– Informasjonsfilm om Baroniet Rosendal si historie

Husmannsplassen Treo
– Ope tirsdag, onsdag og torsdag 12.00 – 15.00

 

9. august – 30. august:

Rosendal Have 10.00 – 16.00
– Renessansehage fra 1666
– Romantisk landskapspark fra 1830-1896
– Kjøken- og urtehagen

Riddersalen / Besøkssenteret Lørdag og søndag 10.00 – 16.00
– Salg av is og brus
– Digital utstilling
– Informasjonsfilm om Baroniet Rosendal si historie

30. september-12. april er det gratis inngang i Rosendal Have heile dagen.Stengt sesongen 2020:

Slottet fra 1665
– Sjølve slottet er stengt for ordinære omvisninger
– Thee & Caffe- salongen er stengt for servering

Overnatting og restauranter
– Stengt for overnatting og middager

Kunstutstilling av Olav Christoper Jensen
– Flytta til sommaren 2021

Kulturprogrammet
– Storparten av kulturprogrammet er flytta til sommaren 2021

Klikk her for å lese meir om konsertane

Rosendal Kammermusikkfestival 2020: LvB250
– Programmet for årets festival er flytta til 2022


baronietrosendal
baroniet
rosendal

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.