Årskort Sesongen 2021

Arrangementsinformasjon

Årskort sesongen 2021Årskort inkluderer gratis entré gjennom heile sesongen. Det gir også rabatt til enkelte arrangement. Årskort for familie dekker to foreldre og barn under 18 år, eller to besteforeldre og barnebarn under 18 år. 

Årskort blir tilsendt på epost. QR-koden i eposten visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde årskort vert ikkje refunderte.

Hjarteleg velkommen!
baronietrosendal
baroniet
rosendal
aarskort
arskort
aarskort2021

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.