page view image

Foredrag med Annegreth Dietze Schirdewan og Jørn Øyrehagen Sunde

Arrangementsinformasjon
event image

Foredrag i Riddersalen. 

 A. Dietze Schirdewan: Restaureringsprosjekt i Rosendal Have

 J.Ø. Sunde: Kristoffer Rustung (1540-1625) og etterkommerane hans.


Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.


Retningslinjer for smittevern kan føre til endringar i seteoppsettet og flytting av middagslokale. Eventuelle endringar av sitteplass vert informert om i inngongen til konserten, og flytting av middagslokale blir opplyst om på epost i forkant av konserten.


Hjarteleg velkommen til konsert!

rosendal
baronietrosendal
riddersalen
jørnøyrehagensunde
annegrethdietzeschirdewan

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, pandemi, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.