Historisk Seminar 2021

Arrangementsinformasjon

Historisk seminar på Baroniet Rosendal med Annegreth Dietze-Schirdewahn, Tora Katrin Haugland, Ingrid Askheim Liknes, Geir Thomas Risåsen, Ellen Rodvang og Jørn Øyrehagen Sunde. 

Billetten inneheld alle foredrag, samt varm lunsjrett, kaffi og kake i Ridderstuen. 


kl. 11-12: Annegreth Dietze-Schirdewahn: Restaureringsarbeidet i parken på Baroniet

kl. 12-13: Tora Katrin Haugland og Ingrid Askheim Liknes: Baroniet Rosendals jordegods

kl. 13.14: Lunsj

kl. 14-15: Geir Thomas Risåsen: Eidsvoll Verk bak fasaden - Carsten Anker og hans tjenere

kl. 15-16: Ellen Rodvang: Herregårdsliv i Grenland. Patrisiere, punsch og pennefjær

kl 16-17: Jørn Øyrehagen Sunde: Herskapet på Baroniet Rosendal - mellom elite- og bondekultur


Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.

Retningslinjer for smittevern kan føre til endringar i seteoppsettet og flytting av middagslokale. Eventuelle endringar av sitteplass vert informert om i inngongen til seminaret, og flytting av middagslokale blir opplyst om på epost i forkant av seminaret.


Hjarteleg velkommen til konsert!

baroniet
baronietrosendal
rosendal
historisk
seminar

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.