page view image

Historisk seminar: 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov

Informasjon
event image

Seminar i Riddersalen: 750 års jubileum for Magnus Lagabøtes landslov.

Kva rolle spela Gaut Jonsson til Mel i Rosendal i norsk politikk og lovgjeving i Noreg på 1200-talet?

Jonsson er truleg i lag med dei som gjorde krav trona i dette hundreåret den som påverka norsk politikk og statsdanning i størst grad.

Gaut Jonsson til Mel var rådgjevar for kong Håkon 4. frå 1217, og for prins og seinare kong Magnus 6. frå 1254 til sin død i 1270.

Erik Opsahl, professor ved NTNU; Norsk politikk overfor omverdenen 1240-1350. Fra makt til avmakt?
Hans Jacob Orning, professor ved UiO; Landsloven og norske stormenns rolle i borgerkrigene (1130-1240
Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UiO og forskar ved Baroniet Rosendal; Kong Magnus Lagabøter og Landslova av 1274: Fred, lov og livsverk.
Randi Bjørshol Wærdahl, professor ved NTNU; Gaut Jonsson på Mel: Birkebein, krigshisser og tidsvitne.


Tips: få også med deg

Fredag 24. mai Kvinnherad kyrkje 

Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UIO og forskar ved Baroniet Rosendal
«Frå Kristenretten på Moster 1024 til Landslova av 1274: Religion, politikk, lov og byrjinga på den norske staten».

Arrangør: Kvinnerad soknerådBillettar blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.

Hjarteleg velkommen til jubileumsseminar!

baroniet baronietrosendal rosendal riddersalen seminar konferanse historisk norgeshistorie lagabøte museum

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, pandemi, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.