page view image

Jubileumsseminar for Marcus Gerhard Hoff-Rosencrone (1823-1896)

Bestill
event image

Seminar i Riddersalen:


JUBILEUMSSEMINAR FOR MARCUS GERHARD HOFF-ROSENCRONE (1823-1896)

kl.14-15.15 :
JØRN ØYREHAGEN SUNDE

Bjørnejegaren Marcus Gerhard
..om Marcus Gerhard Hoff-Rosenkrone

som praktikar og estetikar,

som aristokrat og demokrat, og som 

fortidsromantikar og framtidspioner.


GUNNAR DANBOLT

Düsseldorfmålarane og 

Marcus Gerhard Hoff Rosencrone

si målerisamlig

 

kl. 15.15-16:

kaffe, te og kaker i Ridderstuen


kl.16-17.15:

ULF HOLMENE 

Marcus Gerhards Rosendal 

- et høydepunkt fra romantikkens tidsalder i Norge 


INGRID ANDSNES, klaver 

FRIDA FREDRIKKE WAALER WÆRVÅGEN, cello 
Musikken rundt Marcus Gerhard 
Hoff-Rosenkrone 

HERBORG KRÅKEVIK, programansvarlig 


Vi tilbyr to ulike billettypar: 

  • Billett inkl kaffe & kake kl 15.15 i Ridderstuen: kr 50,-
  • Bilett inkl lunch kl 12.30 i Hagecafeen: kr 200,-


Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.


Hjarteleg velkommen til jubileumsseminar!

baroniet baronietrosendal rosendal riddersalen jubileumsseminar

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, pandemi, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.