4. Open House at the Manor // Åpent slott - 2022

page view image

Tickets Not Available

Det er ingen flere billetter tilgjengelig
event image

Arrangementsinformasjon

English // Norwegian

Open House at the Manor House from 1665! 

For packages with and without accommodation, see: https://www.baroniet.no/en/rosendal-festival/tickets/

Tickets will be sent by text and email. Upon arrival, show the ticket with QR-code from your phone, or printed on paper If you prefer that. Sold tickets are not refunded.


//


Åpent hus på Slottet frå 1665!

For pakker med og uten overnatting, se:  https://www.baroniet.no/rosendal-festival/tickets/

Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.

Tags

baroniet
baronietrosendal
rosendal
rosendalchambermusicfestival
rosendalfestival
rosendalkammermusikkfestival
beethoven
rcmf2022
Organizer
Baroniet Rosendal