page view image

Åpent hus på slottet // Open House at the Manor - 2023

Bestill
event image

Norwegian // English

Åpent hus på Slottet frå 1665!

For pakker med og uten overnatting, se:  https://www.baroniet.no/rosendal-festival/pakker/

Billetter blir tilsendt på tekstmelding og epost. Billett med QR-kode visast fram på mobil ved inngong, eller eventuelt på utprinta ark om ein føretrekk det. Selde billettar vert ikkje refunderte.


//


Open House at the Manor House from 1665! 

For packages with and without accommodation, see: https://www.baroniet.no/en/rosendal-festival/pakker/

Tickets will be sent by text and email. Upon arrival, show the ticket with QR-code from your phone, or printed on paper If you prefer that. Sold tickets are not refunded.
baroniet baronietrosendal rosendal rosendalchambermusicfestival rosendalfestival rosendalkammermusikkfestival rcmf2023 rkmf2023 brahms

Ansvarsfraskrivelse

Arrangør forbeholder seg retten til å utsette eller endre tidspunkt for avvikling av arrangement ved uforutsatte hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik, offentligrettslige påbud o.l. Arrangør forbeholder seg også retten til å endre oppsatt innhold for avvikling av arrangement så som endring av artist, spiller o.l.